Koolaburra women’s Sasha II Knee-High Fur Boot

Leather. Walk in style this season when you slip your feet into these gorgeous Koolaburra boots. The leather detail make these Koolaburra Sasha II Knee-High Fur Boot so chic.

Koolaburra women's Sasha II Knee-High Fur Boot

Sasha II Knee-High Fur Boot.

Koolaburra women's Sasha II Knee-High Fur Boot

Koolaburra women's Sasha II Knee-High Fur Boot

Koolaburra women's Sasha II Knee-High Fur Boot

Koolaburra women's Sasha II Knee-High Fur Boot